Vårdprogram och vårdplaner

Vi upprättar vårdprogram och vårdplaner som blir praktiska styrdokument för förvaltare, myndigheter, entreprenörer, konsulter och hyresgäster i den dagliga förvaltningen.  Dessa är också värdefulla som diskussions- och beslutsunderlag vid myndigheternas tillståndsprövningar.

I vårdprogram och vårdplaner ingår en kulturhistorisk värdeanalys, beskrivning av nuläge avseende teknisk status och speciella vårdkrav samt förslag på prioriteringar.

Detalj av entré vid upprättande av vårdprogram för residenset i Härnösand Detalj av entré vid upprättande av vårdprogram för residenset i Härnösand