Byggnadsantikvarisk konsultation

Vi ger rådgivning om traditionella material och tekniker, kvalitetstänkande i kulturarvsfrågor, information om lagar och regler, hjälp med bygglov till kommunen, till ansökan om tillstånd till länsstyrelsen samt bidragsansökan för antikvariska överkostnader.

Vi utför  dokumentationer, kulturhistoriska utredningar, områdesinventeringar, och genomför rivningsdokumentation eller antikvarisk värdering vid rivningslov.

Dokumentation av orgelombyggnad i Gustav Adolfs kyrka, Sundsvall
Dokumentation av orgelombyggnad i Gustav Adolfs kyrka, Sundsvall