Antikvarisk sakkunnigkontroll

Kontroll utförs som antikvariskt sakkunnig enligt Plan- och Bygglagen (PBL). Enligt lagen ska ändring av en byggnad utföras varsamt så att byggnadens särdrag beaktas och dess kulturhistoriska värden tas tillvara. Ansvaret för att knyta erforderlig kompetens till byggprojekt ligger  på byggherren.

Vi utför också antikvarisk /teknisk kontroll i enlighet med tillstånd från länsstyrelsen avseende Kulturminneslagen.
P1060515
Kurt Lundberg, Fränsta tapetserarverkstad, renoverar knäfallet i Torpshammar kyrka våren 2014. Foto under uppdrag för antikvarisk kontroll.