Antikvarisk förundersökning

Vi genomför  antikvariska förundersökningar enligt Plan- och bygglagen.  De ska tydliggöra byggnadens kulturvärden, kvaliteter och karaktärsegenskaper, samt identifiera vilka företeelser som är värdebärare. Här utreds fakta om byggnaden. Arbetet resulterar alltid i en rapport.

Förundersökningen är viktig både för den fortsatta projekteringen och som underlag för byggnadsnämndens bedömning av åtgärden.

Erstagården på målning
Foto av interiör målning av Erstavillan, Nacka, under en antikvarisk förundersökning 2014