Residenset Härnösand

Länsresidenset i Härnösand, 2011-12

Uppdrag
Antikvariskt sakkunnig.

Objekt
Landshövdingens residens Adress Stora torget 1, Härnösand. Statligt byggnadsminne uppfört 1790 i tre plan samt vind. Vårdprogram utarbetat 2011-2012 med målsättning att residenset ska vårdas, underhållas och användas på ett sådant sätt att de kulturhistoriska värdena inte går förlorade.

Fastighetsägare
Statens fastighetsverk

Uppdragsgivare/beställare
Statens fastighetsverk