Borgsjö kyrka

Kyrkor i Härnösands stift, 2003-2006

Uppdrag 
Antikvariskt sakkunnig.
En teknisk statusinventering och kulturhistorisk karaktärisering av ett hundratal kyrkor inom både Jämtland och Västernorrland. Etapp 1 genomfördes under 1 januari 2003 – 31 mars 2004; Etapp 2 under perioden 1 januari 2004 – 31 mars 2005 och Etapp 3 under perioden 1 januari 2005-30 september 2006.

Objekt
Drygt femtio kyrkor i Härnösands stift

Uppdragsgivare/beställare
Härnösands stift