Åregården aktuellt uppdrag

Hotell Åregården, Åre, Jämtland

Beskrivning
Hotell i centrala Åre uppfört 1895 med tillbyggnad 1899

Arbeten
Detaljplaneändring för centrala delar av Åre

Uppdrag
Antikvariskt sakkunnig konsult, förundersökning

Beställare
Hotell Diplomat, Stockholm