Grand Gävle

Elite Grand hotell, Gävle, 2011-13

Uppdrag
Antikvariskt sakkunnig.

Objekt Kv Norr 44:1
Adress Kyrkogatan 28, Gävle
Fastigheten uppförd 1901 i tre plan samt vind. Ombyggnad och restaurering  2011-13 . Antikvarisk medverkan under hela entreprenaden. Dokumentation, fotografering och antikvarisk slutbesiktning.

Fastighetsägare
SSRS Fastighets AB

Uppdragsgivare/beställare
Byggbolaget i Värmland, Karlstad.

Entreprenör
Byggbolaget i Värmland, Karlstad.