Alnö gamla kyrka

Alnö medeltida kyrka, Sundsvall, 2003

Antikvarisk kontroll. Alnö gamla medeltida kyrka restaurerades exteriört sommaren 2003. Det omfattade både ny puts på fasaderna och tvättning/komplettering av yttertaket. Antikvarisk medverkan, dokumentation, fotografering och antikvarisk slutbesiktning.

Objekt
Alnö medeltida kyrka, Alnön

Uppdragsgivare/beställare
Alnö församling

Entreprenör
Jämtfasad AB