Villa Granli (1024x768)

Petersviks sommarvillor

Beskrivning
Nio sommarvillor/hus uppförda 1890-1950. Sundsvalls kommun planerar en kombiterminal huvudsakligen för containertrafik mellan de stora industrierna SCA Ortvikens pappersbruk och Korsta värmeverk.

Uppdrag
Kulturhistorisk dokumentation inför rivning 2014-15

Beställare
Sundsvalls kommun