Fasad Västerlånggatan 69

Latona 6, Gamla Stan, Stockholm

Beskrivning
Medeltida stenhus med putsade fasader på Stadsholmen, fem våningar samt vind, påbyggt under 1770-talet

Arbeten
Renovering av fasader och trapphus

Uppdrag
Vårdprogram med antikvarisk inriktning

Beställare
Erik Kahlin