Om företaget

ADL Creativa AB är ett litet, framgångsrikt företag inom byggnadsvården. Jag som heläger företaget heter Anders Stjernberg och startade ADL Creativa AB som enskild firma 1995 och ombildade det till AB 2004.

Den varierande verksamheten inriktas mot det mesta inom byggnadsvård med allt från projektledning och utvecklingsfrågor till sakkunnigutlåtanden och antikvariska kontroller.

Jag har en fil.mag. från Uppsala universitet, är certifierad projektledare sedan 2002, certifierad sakkunnig med riksbehörighet sedan 2010 och författare. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med byggnadsminnen och kulturmiljövård från anställningar på Blekinge läns museum, Länsmuseet Gävleborg, Sundsvalls museum och Länsstyrelsen i Västernorrland. Numera praktisk byggnadsvård i Stockholm, Uppsala och Sundsvall i egen regi.

Företaget är medlem av SPBA, Sveriges praktiserande byggnadsantikvarier.