Kategoriarkiv: Referenser

Grand Gävle

Elite Grand hotell, Gävle, 2011-13

Uppdrag
Antikvariskt sakkunnig.

Objekt Kv Norr 44:1
Adress Kyrkogatan 28, Gävle
Fastigheten uppförd 1901 i tre plan samt vind. Ombyggnad och restaurering  2011-13 . Antikvarisk medverkan under hela entreprenaden. Dokumentation, fotografering och antikvarisk slutbesiktning.

Fastighetsägare
SSRS Fastighets AB

Uppdragsgivare/beställare
Byggbolaget i Värmland, Karlstad.

Entreprenör
Byggbolaget i Värmland, Karlstad.

Residenset Härnösand

Länsresidenset i Härnösand, 2011-12

Uppdrag
Antikvariskt sakkunnig.

Objekt
Landshövdingens residens Adress Stora torget 1, Härnösand. Statligt byggnadsminne uppfört 1790 i tre plan samt vind. Vårdprogram utarbetat 2011-2012 med målsättning att residenset ska vårdas, underhållas och användas på ett sådant sätt att de kulturhistoriska värdena inte går förlorade.

Fastighetsägare
Statens fastighetsverk

Uppdragsgivare/beställare
Statens fastighetsverk

Knaust Svall

Elite hotell Knaust, Sundsvall, 2001-02

Uppdrag
Antikvarisk kontroll

Objekt
Kv Proserpina 5. Adress Storgatan 13, Sundsvall. Byggnadsminne omfattande två hus i tre plan samt inredd vind, urspr. uppfört 1891. Ombyggnad till Elite Hotel Knaust. Omfattade antikvarisk medverkan, såväl exteriört som interiört. Dokumentation, fotografering och antikvarisk slutbesiktning.

Fastighetsägare
DEAB Center AB

Uppdragsgivare/beställare
DEAB Center AB, Bromma

Entreprenör
Lars Sjögren måleri AB

Borgsjö kyrka

Kyrkor i Härnösands stift, 2003-2006

Uppdrag 
Antikvariskt sakkunnig.
En teknisk statusinventering och kulturhistorisk karaktärisering av ett hundratal kyrkor inom både Jämtland och Västernorrland. Etapp 1 genomfördes under 1 januari 2003 – 31 mars 2004; Etapp 2 under perioden 1 januari 2004 – 31 mars 2005 och Etapp 3 under perioden 1 januari 2005-30 september 2006.

Objekt
Drygt femtio kyrkor i Härnösands stift

Uppdragsgivare/beställare
Härnösands stift