Stadshuset

Sundsvalls stadshus – Från rådstuga till stadshus genom fyra sekler

Stadshuset i Sundsvall blev ett av de första i Sverige efter de politiska reformerna under 1860-talet. Men det fanns ingenting skrivet om stadshuset. Jag var antikvarie på Sundsvalls museum då och kunde med hjälp av min kollega Helena Persson fördjupa bilden av ett centralt byggnadsverk i Sundsvall.

ANDERS STJERNBERG & HELENA PERSSON

Sundsvalls museum 1994

ISBN 91-85942-26X