Residenset

Så residerar en landshövding

Länsresidenset i Västernorrland uppfördes 1791, ett klassicistiskt monument ritat av Olof Tempelman. Inför dåvarande landshöv-
dingen Gerhard Larssons tillträde renoverades byggnaden och boken följde i kölvattnet av det projektet.

ANDERS STJERNBERG
2001 ISBN 91-866-70-24-7