Portgången

I portgången till en ny tid – Byggnadskonst i 1890-talets Sundsvall

Inför det sena 1800-talets byggnadskonst gör man stora ögon. Fantasirikedom, hantverksskicklighet, materialkänsla. Stenstan i Sundsvall är unik, värd en egen bok tyckte jag 1994. Så blev det också.

 

ANDERS STJERNBERG & PER-ÅKE SUNDHOLM

Byggförlaget, 1996

ISBN 91-7988-101-7