Böcker och annat

Böcker

Knaust Från hotell till hotell
ANDERS STJERNBERG & PER-ÅKE SUNDHOLM, Paagora AB
2002 ISBN 91-631-3158-7
Så residerar en landshövding Länsresidenset i Västernorrland
ANDERS STJERNBERG
2001 ISBN 91-866-70-24-7
Dessa fantastiska golv – Engelska tiles i Sverige
ANDERS STJERNBERG & PER-ÅKE SUNDHOLM, Byggförlaget, 1999 ISBN91-7988-190-4
Bakom fasaden ANDERS STJERNBERG & MARGIT SÖDERSTRÖM
Länsstyrelsen Västernorrlands län
1998 ISBN 0280-1140
I portgången till en ny tid  – Byggnadskonst i 1890-talets Sundsvall
ANDERS STJERNBERG & PER-ÅKE SUNDHOLM, Byggförlaget, 1996 ISBN 91-7988-101-7
Sundsvalls stadshus Från rådstuga till stadshus genom fyra sekler
ANDERS STJERNBERG & HELENA PERSSON, Sundsvalls museum
1994 ISBN 91-85942-26X

Skrifter

Skrifter och artiklar av Anders Stjernberg  Se  www.libris.kb.se

Förstudier

Vad är ett Visitor Center? – Kommunförbundet i Västernorrland, 2001
Stenstadens tidstypiska särdrag, Stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun, 2001

Byggnadsvård