Alla inlägg av admin

Grand Gävle

Elite Grand hotell, Gävle, 2011-13

Uppdrag
Antikvariskt sakkunnig.

Objekt Kv Norr 44:1
Adress Kyrkogatan 28, Gävle
Fastigheten uppförd 1901 i tre plan samt vind. Ombyggnad och restaurering  2011-13 . Antikvarisk medverkan under hela entreprenaden. Dokumentation, fotografering och antikvarisk slutbesiktning.

Fastighetsägare
SSRS Fastighets AB

Uppdragsgivare/beställare
Byggbolaget i Värmland, Karlstad.

Entreprenör
Byggbolaget i Värmland, Karlstad.

Residenset Härnösand

Länsresidenset i Härnösand, 2011-12

Uppdrag
Antikvariskt sakkunnig.

Objekt
Landshövdingens residens Adress Stora torget 1, Härnösand. Statligt byggnadsminne uppfört 1790 i tre plan samt vind. Vårdprogram utarbetat 2011-2012 med målsättning att residenset ska vårdas, underhållas och användas på ett sådant sätt att de kulturhistoriska värdena inte går förlorade.

Fastighetsägare
Statens fastighetsverk

Uppdragsgivare/beställare
Statens fastighetsverk