cropped-Startsida-Hedbergska1.jpg

Byggnadsvård

Välkommen till ADL Creativa AB. Företaget har arbetat med byggnadsvård sedan 1995, men numera endast med litteratur, föredrag och viss kulturhistorisk forskning. Söker du antikvarisk kompetens och sakkunskap kan du söka mig på Sweco Architects i Stockholm, där jag arbetar from 2015-01-12.

Ring mig på min mobil: 0700-600403
Eller mejla: anders.stjernberg@sweco.se

Byggnadsvård handlar om att arbeta med kulturhistoriska tillgångar i planeringsprocesser och byggentreprenader. Det rör sig om specialistkunskaper inom tradition och teknik, material och hantverk. Det handlar om förståelse för en varsam ombyggnadsprocess. Men också om utveckling. Bevarande av historien handlar till största delen om framtiden.